Eğitim Sistemi

1. Dönem

Licenjcat(Lisans) ya da inzynier (Mühendis, mühendislik, ziraat ya da ekonomi alanında) profesyonel unvanına yol açan birinci dönem çalışmalar (3 ila 4 yıl). Lisans diplomasının Polonya’daki karşılığıdır. Öğrencileri gelecekteki mesleklerine ya da ya da yüksek lisans programına hazırlamaya odaklanır. Bu diplomaya sahip olabilmek için öğrencilerin 180-240 ECTS kredisinin olması gerekir.

2. Dönem

İlk dönem çalışmaları takiben, Uzman (şef ya da öğrenim profiline göre denk bir diploma) unvanına yol açan ikinci dönem çalışmaları – Yüksek lisans programı (1.5 ila 2 yıl). Teorik bilginin yanı sıra uygulama ve yaratıcılık becerilerinin gelişimine odaklanır. Sanatsal disiplinlerde, yaratıcılık ve yeteneklerin gelişmesine odaklanılır. Master ünvanına sahip olanlar doktora programına başlayabilir (üçüncü dönem çalışmalar). Bu diplomayı edinebilmek için öğrencilerin 90-120 ECTS kredisi olmalıdır.

 

Çoğu ülkedeki eğitim sisteminin kendi ülkenizdeki eğitim sisteminden önemli ölçüde ayrılabileceğini ve Polonya’nın bu gruba ait olabileceğini unutmayın. Farklılıklar terminoloji ile başlamaktadır: İngilizce’de üç temel yüksek öğrenim derecesi Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora asıl çalışma alanına bağlı olarak çeşitli kısaltmalara (BA, BSc, MA, MBA ve MSc, PhD ve DSc vs.) sahiptir. Polonya dilinde, akademik unvan/derecelere istinaden dört ana terim vardır: licencjat ya da inzynier (Lisans’ın dengi, öğrenci olarak liseden sonra alınan ilk diploma), uzman (Yüksek lisansın dengi) ve doktor (Doktorun dengi. Sanat ya da örneğin moleküler biyoloji bölümünden mezun olmanız farketmez. Fakat, her lisans ülkenizdeki yüksek öğrenim sisteminde verilen diplomalara tamamen uymayabilir. Bu yüzden, iç mevzuatınıza göre Polonya’daki bir okuldan mezun olduktan sonra eve hangi diplomayı götüreceğinizi kontrol etmek için okulunuzla ya da ülkenizdeki kamu yetkililier ile görüşmenizi şiddetle öneririz. (18)

3. Dönem

3. dönem – Doktora derecesi programları (normalde 3 ila 4 yıl)yüksek lisans mezunları için geçerlidir, PhD derecesi alınmasını sağlar, üniversite tarzındaki okulların yanı sıra bazı araştırma kurumları (Polonya Bilim Akademisi bölümleri ile araştırma ve kalkınma kurumları) tarafından verilir. PhD diploması, doktora tezini sunan, tez komitesi önünde başarıyla savunan ve doktora sınavını geçen kişiye verilir.

Sınavlar

Bütün yüksek öğrenim kurumlarının derslerini sınavla sonlandırmaları gerekir. Çok sayıda bağımsız sınav ya da bir konunun ayrı parçaları halinde testler olabilir. Genellikle, sözlü ve yazılı sınavlar her sömestr sonunda sınav dönemi boyunca yapılır. Öğrenciler her konu için ayrı ayrı sınava tabi tutulur. Performans değerlendirme periyodu, ya bir dönemi ya da tüm akademik yılı kapsar. Bir dönemi (ya da yılı) başarıyla tamamlamak için öğrencinin müfredatta yer alan tüm konuların değerlendirme ve sınavlarından geçer (en azından “yeterli”) bir not almalı ve bütün seviye tespitleri için performans değerlendirmesi elde etmelidir. (18)

Akademik takvim

Polonya’da akademik yıl her biri 15 haftadan oluşan iki döneme ayrılır – kış ve yaz dönemi. Kış dönemi ekimde başlar ve Noel tatili için yaklaşık on gün verilen bir arayla şubat ortasında sona erer. Ocakta başlayan sınav dönemi genellikle iki ya da üç hafta sürer. Yaz dönemi şubat ortasında başlar ve Paskalya için verilen bir haftalık arayla haziranda son bulur. Yaz tatilleri haziran başından eylül sonuna dek üç ay boyunca devam eder, fakat bu yalnızca yaz sınavları döneminde (haziranda iki - üç hafta) bütün sınavlarından geçen öğrenciler için geçerlidir. Başarısız olanlar eylülde yeniden sınava girerler. (23)

 

ECTS Kredileri

Not sistemine ek olarak, belli sayıda kredinin belli bir konuya bölüştürüldüğü Avrupa Kredi Transfer Sistemi içindeki HEI’lar notlardan bağımsız olarak ödüllendirmektedir. Bir yılı başarıyla tamamlamak için öğrencinin 60 kredi (sömestr başına 30) biriktirmesi gerekmektedir.

ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi), Avrupa’nın yüksek öğrenim sistemleriyle buluşma sürecinde Avrupa Yüksek Öğrenim Bölgesi’ndeki (EHEA) tüm üniversitelerin benimsediği bir standarttır.  2007’den beri, bütün Polonya yüksek öğrenim kurumlarının hem kredi transferi hem de derece programları içindeki toplama için ECTS’yi kullanması gerekmektedir.

 

 

Bologna Sürecine ve ECTS kredilere uyum konusunda daha fazla bilgi için: www.mnisw.gov.pl (Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı, Bologna Süreci hakkında genel bilgi); www.ehea.info (Avrupa Yüksek Öğrenim Bölgesi); www.bologna2009benelux.org (Bologna Süreci, resmi websitesi).

 

NOTLANDIRMA

Her HEI kendi Çalışma Kuralları’nda not cetvelini tanımlar. En yaygın cetvel aşağıdaki notları içerir:

Not Tanımı

5   çok iyi (bardzo dobry)

4   iyi (dobry)

3   geçer (dostateczyn)

2   yetersiz/kalır (niedostateczny)

     kredi/geçer (zaliczenie)

Bazen sayısal notları nitelemek için artı sembolü ya da onluk sistem kullanılır. O zaman cetvele göre verilen notların doğrudan ECTS kredilerine dönüştürülemeyeceği belirtilmelidir.  (20)

 

Diploma

Mezun olmaları için öğrencilerin:

·        Tüm konular, karma seviye tespitler ve uygulamalı iş seanslarından ve belli bir çalışma alanı için konulan çalışma programını kapsayan bütün sınavlardan geçmeleri;

·        Belirlenen tarihte bir diploma projesi sunmaları ve bu proje için geçer not almaları;

·        Diploma sınavından geçmeleri

gerekmektedir.

 

Öğrenciye mezun olunca Diploma İlavesi (derece, seviy ve uzmanlığı belirten yabancı bir dile çevrilen diplomanın kopyası)  ile birlikte belli bir çalışma alanında çalışmaların tamamlandığını gösteren bir diploma verilir. (21)

 

(Kaynakça: Polonya Milli Eğitim Bakanlığı)