Akreditasyon ve Kalite Teminatı

Polonya yüksek öğrenim sistemi oldukça gelişmiştir. Sağlanan eğitimin kalitesi gözlenmekte ve düzenli aralıklarla değerlendirilmektedir. Yüksek öğrenimin kalite teminatından sorumlu başlıca Polonya kuruluşları şunlardır: Devlet Akreditasyon Komitesi, Yüksek Öğrenim Genel Konseyi ve Polonya Akademik Okul Rektörleri Konferansı.

POLONYA AKREDİTASYON KOMİTESİ

(Polska Komisja Akredytacyjna – PKA) yüksek öğrenim kalitesini değerlendirmeden sorumlu meşru olan tek kurumdur. Fikirleri ve kararlarının yasal olarak bağlayıcı etkisi vardır. 2009’dan beri ENQA’nın (Yüksek Öğrenimde Kalite Teminatı Avrupa Birliği) tam üyesidir ve resmen kalite güvencesinde güven ve şeffaflığı arttırmak için kurulan Yüksek Öğrenim için Avrupa Kalite Güvencesi’ne (EQAR) kabul edilmiştir.  Devlet Akreditasyon Komitesi, Polonya’da eğitim kalitesinin gelişmesi için çalışan bağımsız bir kurumdur. Komitenin öncelikli hedefi, Avrupa ve küresel akademi alanında uygulanan en iyi modellerle uyumlu eğitim kalkınması standartlarında Polonya kamu ve kamu harici yüksek öğrenim kurumlarını desteklemektir. Bu

 

etkinlikler, Polonya yükek öğrenim kurumlarından mezun olanların ulusal ve uluslararası iş piyasasında üst sıralarda yer almasının sağlanmasını ve Polonya yüksek öğrenim kurumlarının Avrupa kurumları olarak rekabetçiliğini arttırmayı hedeflemektedir. Devlet Akreditasyon Komitesi misyonunu zorunlu eğitim kalitesi değerlendirmeleri düzenleyerek ve yüksek öğrenim kurumları tarafından işleme konan derece programları müracaatları hakkında fikir vererek gerçekleştirir. (bkz. www.pka.edu.pl).

YÜKSEK ÖĞRENİM GENEL KONSEYİ

(Rada Glowna Szkolnictwa Wyzszego – RGSW)yüksek öğrenim alanındadevlet eğitim politikasının gelişmesinde Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı ile diğer hükümet organlarıyla işbirliği yapar. Konsey, çalışma alanlarını belirleme ve eğitim standartlarını geliştirmeden sorumludur. Bu standartlar daha sonra Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı tarafından ayrı bir düzenlemeyle yerine getirilir (bkz: www.rgsw.edu.pl).  (22)

 

POLONYA AKADEMİK OKUL REKTÖRLERİ KONFERANSI (Konferencja Rektorow Akademickich Szkol PolskichKRASP) Polonya’daki sözde eşdüzey akreditasyondan sorumludur. Bu tür akreditasyon gönüllüdür ve KRASP etkinliklerine katılan farklı türden HEI rektörlerinin oluşturduğu sekiz akreditasyon komitesi tarafından gerçekleştirilir. KRASP komiteleri tarafından verilen akreditasyon yetkisi belli bir enstitü ya da fakültenin yüksek kalitede eğitim verdiğinin kanıtı olarak görülür (bkz: www.krasp.org.pl).

DİĞER ULUSAL KALİTE GÜVENCE AJANSLARI

·        Teknik HEI’lar için Akreditasyon Komitesi (KAUT) -  www.kaut.agh.edu.pl

·        Üniversite Akreditasyon Komitesi (UKA) – www.uka.amu.ed.pl

·        Ekonomi Eğitimi Teşviği ve Akreditasyonu Vakfı (FPAKE) – www.fundacja.edu.pl

·        İşletme Eğitimi Derneği FORUMU (SEM FORUM) – www.semforum.org.pl

 

·        Tıp Eğitimi Akreditasyonu Ulusal Konseyi (KRASZM) – www.mz.gov.pl

 

(Kaynakça: Polonya Milli Eğitim Bakanlığı)